Blik op Talentontwikkeling

Ontdekken, ontwikkelen, inzetten

Iedere organisatie wil de juiste mensen op de juiste plek hebben om het beste resultaat te kunnen behalen. Maar hoe zorg je er nu voor dat deze medewerkers op de juiste plaats zitten en blijven zitten. Kijk je bewust naar de vacaturetekst zodat deze de doelgroep aanspreekt die je werven wilt? Wordt een sollicitatiegesprek ingezet om het werkverleden en opleidingen te bespreken of wordt er ook gekeken naar talenten, levenservaring en groeimogelijkheden van iemand? Het juiste radertje vinden en de puzzelstukjes op de juiste plaats leggen is niet altijd een eenvoudige opgave.

Trap

Van aangeboren naar ontwikkelen

Talenten zijn aangeboren maar ontwikkel je door de ervaringen die je meemaakt in het leven. Dit kunnen positieve dingen zijn zoals samenwonen, kinderen krijgen of een wereldreis maken, maar ook negatieve zaken vormen je. Denk aan een burn out, reorganisatie of scheiding.

Op deze momenten ben je aangewezen op je talenten en worden deze verder ontwikkeld. Je komt anders in het leven te staan waardoor je niet meer alles optimaal uit bijvoorbeeld je functie kunt halen. Het is daarom goed om regelmatig stil te blijven staan bij alle radertjes. Vallen die allemaal nog in elkaar?  

Het Talentenblik

Een Blik Talent ondersteunt bij het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van talent met diverse talentontwikkelingsprogramma’s gebaseerd op de methode Het Talentenblik

Je hoeft het dus niet alleen te doen…

Laten we de radertjes gaan draaien

Een Blik Talent gaat graag met jullie aan de slag om een talentontwikkelingsprogramma te ontwikkelen om zo de radertjes optimaal te laten draaien. Veel is mogelijk, een talentontwikkelingsprogramma is altijd maatwerk, iedere organisatie heeft tenslotte andere behoeften.  We schetsen graag een aantal mogelijkheden:

Quickscan

Aan de hand van een quickscan van Het Talentenblik wordt voor de medewerkers een kort profiel opgesteld. Vooraf is uitgebreid geïnventariseerd waar de behoeften van de organisatie liggen en deze worden naast de profielen gelegd. Vervolgens worden de puzzelstukjes in elkaar geschoven en kijken we wat de ideale invulling voor de organisatie is.

Puzzel Een Blik Talent
Coaching

Zit een medewerker niet meer op zijn of haar plek dan kunnen we met een 1 op 1 coachingstraject in kaart gaan brengen waar het missende puzzelstukje ligt. Hiervoor gebruiken we de eerste drie stappen van Het Talentenblik traject. Mocht naar voren komen dat het radertje niet meer inpasbaar is dan worden de laatste twee stappen ook meegenomen in het traject.

Teamwork

Een team moet als puzzelstukjes in elkaar passen om het beste resultaat te kunnen behalen.  Weten de collega’s onderling waar de talenten en dus krachten van het team liggen? Dit kunnen we gaan ontdekken tijdens een groepstraining om talenten optimaal in te kunnen gaan zetten.  Het resultaat? Een team dat met plezier werkt, het beste uit zichzelf haalt en dus de beste resultaten voor de organisatie neer kan zetten.

Vacatures

Vacatures staan al langere tijd open maar de juiste sollicitanten dienen zich niet aan. We gaan in kaart brengen wat de behoeften van de organisatie zijn en leggen dit naast de opgestelde vacature(s). De vacature(s) worden aangepast zodat de doelgroep die aangetrokken moet worden zich aangesproken voelt.

‘Great place to work’

Een ‘great place to work’ zijn wil iedere organisatie, maar hoe word je dat nu? Voor iedere organisatie is dat tenslotte ook anders. Aan de hand van stap 1 van Het Talentenblik traject kijken we wat voor type medewerkers werkzaam zijn binnen de organisatie. Deze waardes koppelen we aan factoren die voor de medewerkers belangrijk zijn. Denk daarbij aan vrijheid in de functie, salaris opbouw en andere benefits zoals ontwikkelingsmogelijkheden, een lease auto of een abonnement op de sportschool.

Sollicitatiegesprekken

Sollicitatiegesprekken zijn erg belangrijk bij het aannemen van nieuwe medewerkers, maar hoe voer je nu een goed sollicitatiegesprek? Bespreek je alleen de harde criteria als werkervaring en opleiding of bespreek je ook de zachte criteria zoals talenten, levenservaring en de motivatie van de sollicitant? De zachte kanten van sollicitanten zijn erg belangrijk om te weten want dat zegt iets over de persoon en hoe diegene in het leven staat. Wij begeleiden jullie graag bij het voeren van sollicitatiegesprekken op basis van talentontwikkeling.

Ontwikkelingstraject 

Ontwikkeling is voor iedere medewerker belangrijk, maar wat bied je je collega nu aan? Als niet helder is waar behoeften liggen kan er ook geen passend ontwikkelingstraject opgestart worden. Met een scan van Het Talentenblik traject kunnen wij bepalen welke stappen er gezet moeten worden om de medewerker te kunnen laten groeien.

Quotes talent gebruiken een blik talent

Gaan we samen aan de slag om de radertjes optimaal te laten draaien?

Neem contact met mij op,
ik help je graag!